علت تقه زدن گیربکس

تقه زدن گیربکس یک مشکل رایج در خودروها است که ممکن است به طور ناگهانی و بدون هشداری اتفاق بیافتد و عملکرد خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، قصد داریم به بررسی علت تقه زدن گیربکس پرداخته و اهمیت آن را مورد بررسی قرار دهیم.

تقه زدن گیربکس یکی از مشکلاتی است که ممکن است به علت عوامل مختلفی از جمله فرسایش قطعات، نقص در سیستم گیربکس، نقص در روغن گیربکس، استفاده نادرست از خودرو و یا شرایط محیطی نامساعد اتفاق بیفتد. این مشکل می‌تواند به طور موقت یا دائمی باشد و به راننده احساس ناخوشایندی و نگرانی برای ایمنی و عملکرد خودرو بیاندازد.

فرسایش قطعات داخلی از علت تقه زدن گیربکس

فرسایش قطعات داخلی از علل اصلی تقه زدن گیربکس است و این مشکل معمولاً به دلیل کارکرد طولانی مدت و استفاده نادرست از خودرو رخ می‌دهد. در اینجا توضیحات بیشتری در مورد این عامل ارائه می‌دهم:

1. کارکرد طولانی مدت:

همانطور که گیربکس به مدت طولانی استفاده می‌شود، قطعات داخلی آن تحت فشارهای مکانیکی قرار می‌گیرند و به تدریج فرسوده می‌شوند. این فرسایش ممکن است باعث تغییر شکل و اندازه قطعات شود که منجر به عدم تطابق و همخوانی دقیق آن‌ها شود. این ناهماهنگی در حین حرکت قطعات، ممکن است باعث تولید صداهای نامطلوبی مانند تقه زدن شود.

2. ناهمواری سطحی:

با گذشت زمان، سطح قطعات داخلی گیربکس ممکن است به دلیل فرسایش و تغییر شکل، ناهمواری‌هایی را پیدا کند. این ناهمواری‌ها باعث ایجاد اصطکاک‌های ناخواسته بین قطعات شده و با تولید صداهای زنگ‌آلود مانند تقه زدن مشخص می‌شوند.

3. ناهمگونی وزنی:

فرسایش قطعات می‌تواند به تغییر وزن و توزیع آن‌ها درون گیربکس منجر شود. این ناهمگونی وزنی می‌تواند باعث ایجاد لرزش‌ها و نوسانات ناخواسته در گیربکس شود که با تولید صداهای ناهمسان مانند تقه زدن همراه است.

خدمات پربازدید:   تعمیر گیربکس هیوندا i40

4. تنش‌های مکانیکی نامتوازن:

فرسایش قطعات ممکن است باعث ایجاد تنش‌های مکانیکی نامتوازن در گیربکس شود. این تنش‌ها می‌توانند باعث نوسانات و ارتعاشات نامنظم شود که باعث تولید صداهای نامطلوب مانند تقه زدن می‌شوند.

با توجه به این عوامل، اهمیت نگهداری منظم، سرویس به موقع و استفاده از قطعات اصلی و با کیفیت در گیربکس بسیار مهم است تا از فرسایش زودرس قطعات جلوگیری شود و تقه زدن گیربکس به حداقل رسیده و عمر مفید گیربکس افزایش یابد.

 

نقص در روغن گیربکس از دیگر علت تقه زدن گیربکس

نقص در روغن گیربکس نیز یکی از عوامل مهم در تولید صداهای نامطلوب مانند تقه زدن گیربکس است. در ادامه به توضیح این عامل پرداخته می‌شود:

1. تخلیه یا کمبود روغن:

وجود روغن کافی و مناسب در گیربکس برای حفظ لوبریکیشن و کاهش اصطکاک بین قطعات بسیار حیاتی است. اگر میزان روغن کافی نباشد یا روغن فرسوده و آلوده است، ممکن است بین قطعات گیربکس اصطکاک ایجاد شود که باعث تولید صداهای ناخواسته مانند تقه زدن گردد.

2. کیفیت نامناسب روغن:

استفاده از روغن‌های نامناسب یا غیراصلی می‌تواند عملکرد گیربکس را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد اصطکاک‌های زیاد بین قطعات شود. این اصطکاک‌ها می‌توانند به تولید صداهای نامطلوب مانند تقه زدن گیربکس منجر شوند.

3. آلودگی روغن:

وجود ذرات آلوده، رسوبات یا آب در روغن گیربکس نیز می‌تواند باعث ایجاد اصطکاک بین قطعات گیربکس شود و به عنوان نتیجه تقه زدن گیربکس را ایجاد کند.

4. تغییرات دما:

تغییرات دمایی شدید، مانند گرمای شدید در هوا یا نقطه‌یقین کارکردی موتور، می‌تواند باعث تغییر در ویسکوزیته روغن شود و عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داده و به عنوان نتیجه صداهای نامطلوب مانند تقه زدن گیربکس را ایجاد کند.

5. عدم تعویض منظم روغن:

رعایت فاصله‌های زمانی تعویض روغن گیربکس بسیار مهم است. در صورت عدم تعویض منظم روغن، احتمال آلودگی و فرسایش زودرس آن افزایش می‌یابد که می‌تواند به تولید صداهای ناخواسته مانند تقه زدن گیربکس منجر شود.

خدمات پربازدید:   صدای گیربکس در حالت خلاص

به منظور پیشگیری از این مشکل، تعویض منظم و استفاده از روغن مناسب و با کیفیت، بازرسی و تمیزی منظم روغن گیربکس، و رعایت فاصله‌های زمانی تعویض منظم روغن بسیار حیاتی است.

 

 

علت تقه زدن گیربکس شامل نقص در سیستم گیربکس

نقص در سیستم گیربکس می‌تواند یکی از عوامل اصلی تقه زدن گیربکس باشد. در زیر به توضیح این عامل پرداخته می‌شود:

1. نقص در قطعات مکانیکی:

وجود نقص یا آسیب در قطعات مختلف سیستم گیربکس می‌تواند باعث تولید صداهای نامطلوب مانند تقه زدن گیربکس شود. این نقص‌ها می‌توانند شامل بوشینگ‌ها، روانشناسها، دنده‌ها، و غیره باشند که در نتیجه‌ی آنها قطعات به هم نخورده و نامنظم حرکت می‌کنند.

2. ضربه‌های خارجی:

ضربه‌های خارجی به گیربکس، مانند تصادف، ضربه با سطوح نامنظم جاده، یا رانندگی در شرایط خشن، می‌تواند باعث آسیب و نقص در قطعات گیربکس شود که در نتیجه‌ی آن تقه زدن گیربکس رخ می‌دهد.

3. فشار ناهموار:

در برخی موارد، فشار ناهموار بین قطعات گیربکس، مانند بوشینگ‌ها و دنده‌ها، می‌تواند باعث تغییر در شکل و اندازه قطعات شود که ممکن است باعث تولید صداهای ناخواسته شود.

4. نقص در تنظیمات گیربکس:

نقص در تنظیمات مختلف گیربکس، مانند فشار روغن، تنظیمات دنده، و تنظیمات تسمه‌ها می‌تواند باعث نامنظمی در عملکرد گیربکس شود که در نتیجه‌ی آن تقه زدن گیربکس رخ می‌دهد.

5. آسیب‌های حرارتی:

آسیب‌های حرارتی به سیستم گیربکس، مانند افزایش دما یا حرارت بیش از حد، می‌تواند به فرسایش و نقص در قطعات منجر شود که در نتیجه‌ی آن تقه زدن گیربکس ایجاد می‌شود.

با توجه به اهمیت سیستم گیربکس برای عملکرد صحیح خودرو، رعایت نگهداری و سرویس منظم، استفاده از قطعات اصلی و با کیفیت، و رانندگی محتاط و ایمن می‌تواند به پیشگیری از تقه زدن گیربکس کمک کند.

خدمات پربازدید:   خرابی عقب بندی

 

استفاده نادرست از خودرو از دیگر علت تقه زدن گیربکس

استفاده نادرست از خودرو نیز می‌تواند یکی از عوامل اساسی تقه زدن گیربکس باشد. در زیر به برخی از رفتارهای نادرست که ممکن است باعث ایجاد این مشکل شوند، اشاره می‌کنم:

1. تغییر دنده در حال حرکت:

تغییر دنده در حال حرکت خودرو، به ویژه از دنده عقب به جلو یا بالعکس، می‌تواند باعث فشارهای غیرطبیعی بر روی سیستم گیربکس شود و باعث تقه زدن گیربکس گردد.

2. رانندگی تند و ناپایدار:

رانندگی با سرعت بالا، تعداد تغییرات دنده زیاد، و یا توقف‌های ناگهانی می‌تواند باعث تحمیل فشارهای زیاد به سیستم گیربکس شود که منجر به تقه زدن گیربکس می‌شود.

3. استفاده از دنده پارک به عنوان ترمز:

استفاده از دنده پارک برای ترمز کردن خودرو به جای استفاده از ترمز، می‌تواند باعث فشارهای زیاد و نامتوازن بر روی قطعات گیربکس شود که به تقه زدن گیربکس منجر می‌شود.

4. رانندگی در شرایط نامناسب:

رانندگی در شرایطی مانند ترافیک سنگین، شرایط جاده ناهموار، یا شرایط هوایی نامناسب می‌تواند به افزایش فشارها و تحمیل استرس بر روی گیربکس منجر شود که باعث تقه زدن گیربکس می‌شود.

5. نقض توصیه‌های تولیدکننده:

عدم رعایت توصیه‌های تولیدکننده در مورد نحوه استفاده، نگهداری، و سرویس منظم خودرو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات در سیستم گیربکس شود که به عنوان نتیجه تقه زدن گیربکس را به وجود آورد.

در نهایت، رعایت راهنماها و توصیه‌های تولیدکننده، رانندگی محتاط و متعادل، و نگهداری منظم و سرویس به موقع خودرو می‌تواند به پیشگیری از تقه زدن گیربکس کمک کند و عمر مفید گیربکس را افزایش دهد.

چت در واتساپ

تماس با ما